პროექტები

ფირმა „დიკა“ ასრულებს რესტორნების,კაფეების,სასადილოების,პიცერიების,ბარების პროფესიონალური სამზარეულოების და აგრეთვე საცხობების და საკონდიტროების ტექნოლოგიურ პროექტებს.
რესტორნის სამზარეულოს ტექნოლოგიური პროექტი არის სარესტორნო მეურნეობის შექმნის საკვანძო ეტაპი.ტექნოლოგიური პროექტის ხარისხი საბოლოოდ მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებს მეურნეობის წარმატებაზე შემდგომში.
რესტორნის სამზარეულოს ტექნოლოგიური პროექტირების მომსახურეობის კომპლექსში შედის:
• სპეციალისტის მიერ სამზარეულოს სათავსოს კონსტრუქციული შესაძლებლობების შეფასება და აზომვა ადგილზე;
• პროფესიონალური ტექნოლოგიური აღჭურვილობის შერჩევა;
• ტექნოლოგიური აღჭურვილობის განლაგების გეგმის შემუშავება ელექტრონული ფორმით;
• ტექნოლოგიური აღჭურვილობის სპეციფიკაციის შედგენა ტექნიკური მახასიათებლების მითითებით;
• ტექნოლოგიური აღჭურვილობის განლაგების ნახაზის წარდგენა კომუნიკაციებზე მიერთების წერტილების მითითებით (წყალი,კანალიზაცია, ვენტილაცია,ელექტრო ქსელი);
• ოთახ-მაცივრების გაანგარიშება და აგრეგატების შერჩევა;
• დაგეგმარება ნედლეულის,მზა პროდუქციის სუფთა და ჭუჭყიანი ჭურჭელის ნაკადების პერსონალისა და სტუმრების მოძრაობის გათვალისწინებით.

600 - იანი ხაზი

განსაკუთრებული პოპულარობა