პიცის პროგრამა
ქვეყანა

მწარმოებელი

RM GASTRO PIZZA OVENZ

P4 პიცის ღუმელი 4 პიციანი

P6 პიცის ღუმელი 6 პიციანი

P6L პიცის ღუმელი 6 პიციანი/wide

P9 პიცის ღუმელი 9 პიციანი

P8 პიცის ღუმელი 8 პიციანი

P12 პიცის ღუმელი 12 პიციანი

P12L პიცის ღუმელი 12 პიციანი/wide

P18 პიცის ღუმელი 18 პიციანი