კონვექტომატები
ქვეყანა

მწარმოებელი

RETIGO

O623i RETIGO ORANGE VISION კომბინირებული ორთქლკონვექტომატი 6 x GN 2/3

O611i RETIGO ORANGE VISION კომბინირებული ორთქლკონვექტომატი 6 x GN 1/1

O1011i RETIGO ORANGE VISION კომბინირებული ორთქლკონვექტომატი 10 x GN 1/1

O1221i RETIGO ORANGE VISION კომბინირებული ორთქლკონვექტომატი 12 x GN 2/1

O2011i RETIGO ORANGE VISION კომბინირებული ორთქლკონვექტომატი 20 x GN 1/1

O2021i RETIGO ORANGE VISION კომბინირებული ორთქლკონვექტომატი 20 x GN 2/1

O623ic RETIGO Orange Extra კომბინირებული ორთქლკონვექტომატი 6 x GN 2/3

O611ic RETIGO Orange Extra კომბინირებული ორთქლკონვექტომატი 6 x GN 1/1