ბარის აღჭურვილობა
ქვეყანა

მწარმოებელი

SS-25W ყინულის აპარატი 25 წყლით გაგრილებით

SS-35W ყინულის აპარატი 35 წყლით გაგრილებით

SS-45W ყინულის აპარატი 45 წყლით გაგრილებით

SS-60W ყინულის აპარატი 60 წყლით გაგრილებით