900-იანი ხაზი
ქვეყანა

მწარმოებელი

PC9040E ელექტრო ქურა

PC9080E ელექტრო ქურა

PCQ9040E ელექტრო ქურა

PCQ9080E ელექტრო ქურა

PCL9040E ელექტრო ქურა

PCL9080E ელექტრო ქურა

PC9040G ელექტრო ქურა

PC9080G ელექტრო ქურა

CF908011E ქურა კონვექციური ღუმელით