700-იანი ხაზი
ქვეყანა

მწარმოებელი

SPL708E ელექტრო ქურა

SPL740E ელექტრო ქურა

SPL780E ელექტრო ქურა

SPB704G გაზქურა

SPB708G გაზქურა

SPB7012G გაზქურა

SPB740G გაზქურა

SPB780G გაზქურა

SPB7120G გაზქურა