700-იანი ხაზი
ქვეყანა

მწარმოებელი

SPL7080E ელექტრო ქურა

SPB7080G გაზქურა

SPB70120G გაზქურა