700-იანი ხაზი
ქვეყანა

მწარმოებელი

SP704E ელექტრო ქურა

SP708E ელექტრო ქურა

SP740E ელექტრო ქურა

SP780E ელექტრო ქურა

SPQ704E ელექტრო ქურა

SPQ708E ელექტრო ქურა

SPQ740E ელექტრო ქურა

SPQ780E ელექტრო ქურა

SPL704E ელექტრო ქურა